Green Water Shopping: เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ อะไหล่เครื่องกรองน้ำ ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน ถังน้ำ PC PET 18.9 ลิตร เครื่องกรองน้ำดื่ม RO 2,3,4 ขั้นตอน ยี่ห้อ Unipure, Treatton, Panasonic, Eltron Stiebel, Atlantis, Puramun, AQUATEK, Treatton
  Home หน้าแรก กรีนวอเตอร์ชอปปิ้ง GreenWaterShopping.com ผู้จัดจำหน่าย เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ อะไหล่เครื่องกรองน้ำ ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน ถังน้ำ PC PET 18.9 ลิตร เครื่องกรองน้ำดื่ม RO 2,3,4 ขั้นตอน ยี่ห้อ Unipure, Treatton, Panasonic, Eltron Stiebel, Atlantis, Puramun, AQUATEK, Treatton   เกล็ดความรู้ เครื่องกรองน้ำ อายุไส้กรอง อายุไส้กรองน้ำ วิธีบำรุงรักษา หลักการทำงาน กรอง RO กรอง UF กรองคาร์บอน   ลูกค้าที่ใช้บริการของเรา กรีนวอเตอร์ชอปปิ้ง GreenWaterShopping.com ผู้จัดจำหน่าย เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ อะไหล่เครื่องกรองน้ำ ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน ถังน้ำ PC PET 18.9 ลิตร เครื่องกรองน้ำดื่ม RO 2,3,4 ขั้นตอน   วิธีการชำระเงิน สั่งซื้อเครื่องกรองน้ำ สั่งซื้อไส้กรองน้ำ สั่งซื้ออะไหล่เครื่องกรองน้ำ สั่งซื้อถังน้ำ 18.9 ลิตร สั่งซื้อตู้น้ำดื่ม เครื่องทำน้ำเย็น   Contact Us ติดต่อเรา กรีนวอเตอร์ชอปปิ้ง แผนที่กรีนวอเตอร์ชอปปิ้ง GreenWaterShopping.com  
   

เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำดื่ม  Uni-Pure Unipure uni pure
เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำดื่ม  Aquatek
เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำดื่ม Mitsubishi Cleansui มิตซุบิชิ ครีนซุย
เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำดื่ม Hyundai ฮุนได
เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำดื่ม Panasonic
ไส้กรองน้ำ ไส้กรองน้ำดื่ม PP Sediment Carbon คาร์บอน Resin เรซิ่น Post carbon โพสต์คาร์บอน UF ยูเอฟ RO อาร์โอ
อะไหล่เครื่องกรองน้ำ อะหลั่ยเครื่องกรองน้ำ กระบอกกรองน้ำ, ข้อต่อ 2 หุน, สายน้ำ 2 หุน
ปั้มน้ำเครื่องกรอง RO, ปั้มอัด, ปั้มจ่ายน้ำ, RO pump, Unipure, Shurflo, AQ&Q, RO 50 GPD, RO 150 GPD, RO 300 GPD
เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน เครื่องทำน้ำเย็น ตู้น้ำดื่ม ตู้น้ำเย็น ตู้ทำน้ำเย็น Atlantis Puramun
ถังน้ำ ถังน้ำดื่ม PET ถังน้ำ PC 18.9 ลิตร 5 แกลลอน
อุปกรณ์วัดค่าน้ำ, ปากกาวัดค่าน้ำ, ปากกาวัดค่า TDS, ปากกาวัดค่า pH, ปากกาวัดค่า ORP, น้ำยาวัดค่า pH, น้ำยาวัดค่าความกระด้างของน้ำ, น้ำยาวัดหินปูน, น้ำยาวัดค่าคลอรีน, น้ำยาวัดค่าโอโซน
ไส้กรองน้ำตู้น้ำหยอดเหรียญ, ไส้กรองน้ำ, ไส้กรองน้ำเครื่องกรอง RO, เครื่องกรองน้ำ RO, เครื่องกรองน้ำ UF, เครื่องกรองน้ำ 5, 3, 2 ขั้นตอน, เครื่องกรองน้ำแร่ และไส้กรองน้ำต่างๆ อาทิเช่น ไส้กรองน้ำ PP, ไส้กรองน้ำคาร์บอน, ไส้กรองน้ำเรซิ่น, ไส้เมนเบรน RO, หลอดยูวี, ไส้กรองน้ำแร่
ถังขยะสแตนเลส, ถังขยะสแตนเลสคอลอย, ถังขยะสแตนเลสคอปั้ม ขนาด 8 นิ้ว, ขนาด 10 นิ้ว, ขนาด 12 นิ้ว, Stainless Garbage Bin

เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ Panasonic

เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ Stiebel Eltron

Atlantis, แอตแลนตีส, ตู้กดน้ำ, เครื่องทำน้ำเย็น, ตู้กดน้ำดื่ม

Puramun, เพียวละมุนม ตู้กดน้ำ, ตู้กดน้ำดื่ม, เครื่องทำน้ำเย็น

Water Quality Association - WQA

Uni-Pure เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ Unipure

เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ TREATTON

เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ AQUATEK

เครื่องกรองน้ำ RO Colandas

HM Digital ปากกา, เครื่องวัดสารละลายในน้ำ, เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าและสารแขวนลอยในน้ำ, เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง, เครื่องวัดค่าทีดีเอส TDS

 

 

13. วิธีเปลี่ยนถ่าน ปั้มจ่ายน้ำ Shurflo

วิธีการเปลี่ยนถ่านปั้มจ่ายน้ำ Shurflo

1. ขันน็อต 2 ตัวด้านบนของตัวปั้มจ่ายน้ำออก(น๊อตจะยาวประมาณ 4-5 นิ้ว)แล้วดึงฝาปั้มจ่ายน้ำออกมา

วิธีเปลี่ยนถ่าน ปั้มจ่ายน้ำ Shurflo

วิธีเปลี่ยนถ่าน ปั้มจ่ายน้ำ Shurflo

2. เมื่อเปิดฝาออกมา จะเห็นแปลงถ่านอยู่ 2 ชิ้ัน ทำการปลี่ยนถ่าน (ในกรณีเมื่อซื้อแปลงถ่านมาะมีขนาดใหญ่กว่าช่อง ให้ทำการฝนให้เล็กลงพอประมาณ ให้เข้ากับช่องได้)

วิธีเปลี่ยนถ่าน ปั้มจ่ายน้ำ Shurflo

3. เมื่อเปลี่ยนเสร็จ ทำการใส่ฝาปั้มน้ำกลับเหมือนเดิมสังเกตขอบฝาปั้มจะมีช่องอยู่ 2 ช่อง สำหรับใช้ลวดแข็งๆ แหย่เข้าไปเพื่อถ่างแปลงทั้ง 2 ข้างให้เข้ากับปั้มจ่ายน้ำ (อาจจะใช้ความพยายามพอสมควร)

4. สุดท้ายแล้วให้ทดสอบการทำงานของปั้มจ่ายน้ำ Shurflo (ความถี่ในการเปลี่ยนแปลงถ่าน นั้นขึ้นอยู่กับการใช้น้ำ ประมาณ 90 หน่วยขึ้นไป)

สนใจ แปรงถ่านปั้มจ่ายน้ำ Shurflo กรุณาคลิก

1. ความจำเป็นของเครื่องกรองน้ำ
2. ชนิดของเครื่องกรองน้ำ
3. ประโยชนฺ์ของไส้กรองชนิดต่างๆ
4. อายุการใช้งานของไส้กรอง
5. หลักการทำงานของไส้กรอง RO (Reverse Osmosis)
6. Chart การกรองสิ่งเจือปนชนิดต่างๆ
7. น้ำและประโยชน์ของน้ำ
8. คุณประโยชน์จากการดื่มน้ำ
9. ถังน้ำแบบใดใส่น้ำได้ปลอดภัย
10. การดื่มน้ำเพื่อรักษาสุขภาพ
11. ลักษณะของน้ำดื่มที่ดี
12. น้ำดื่มระบบ Reverse Osmosis(RO) เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่
13. วิธีเปลี่ยนถ่าน ปั้มจ่ายน้ำ Shurflo
14. น้ำด่าง หรือ น้ำอัลคาไลน์ (Alkaline Water) คืออะไร
15. ประโยชน์ของน้ำด่าง หรือ น้ำอัลคาไลน์ (Alkaline Water)
16. ทำความรู้จักมาตรฐานน้ำดื่ม NSF และ WQA

Copyright © 2010 - Green Water - Atlantis Technology (Thailand) Co.,Ltd. - All rights reserved.