Green Water Shopping: เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ อะไหล่เครื่องกรองน้ำ ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน ถังน้ำ PC PET 18.9 ลิตร เครื่องกรองน้ำดื่ม RO 2,3,4 ขั้นตอน ยี่ห้อ Unipure, Treatton, Panasonic, Eltron Stiebel, Atlantis, Puramun, AQUATEK, Treatton
  Home หน้าแรก กรีนวอเตอร์ชอปปิ้ง GreenWaterShopping.com ผู้จัดจำหน่าย เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ อะไหล่เครื่องกรองน้ำ ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน ถังน้ำ PC PET 18.9 ลิตร เครื่องกรองน้ำดื่ม RO 2,3,4 ขั้นตอน ยี่ห้อ Unipure, Treatton, Panasonic, Eltron Stiebel, Atlantis, Puramun, AQUATEK, Treatton   เกล็ดความรู้ เครื่องกรองน้ำ อายุไส้กรอง อายุไส้กรองน้ำ วิธีบำรุงรักษา หลักการทำงาน กรอง RO กรอง UF กรองคาร์บอน   ลูกค้าที่ใช้บริการของเรา กรีนวอเตอร์ชอปปิ้ง GreenWaterShopping.com ผู้จัดจำหน่าย เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ อะไหล่เครื่องกรองน้ำ ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน ถังน้ำ PC PET 18.9 ลิตร เครื่องกรองน้ำดื่ม RO 2,3,4 ขั้นตอน   วิธีการชำระเงิน สั่งซื้อเครื่องกรองน้ำ สั่งซื้อไส้กรองน้ำ สั่งซื้ออะไหล่เครื่องกรองน้ำ สั่งซื้อถังน้ำ 18.9 ลิตร สั่งซื้อตู้น้ำดื่ม เครื่องทำน้ำเย็น   Contact Us ติดต่อเรา กรีนวอเตอร์ชอปปิ้ง แผนที่กรีนวอเตอร์ชอปปิ้ง GreenWaterShopping.com  
   

เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำดื่ม  Uni-Pure Unipure uni pure
เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำดื่ม Panasonic
เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำดื่ม Stiebel Eltron
ไส้กรองน้ำ ไส้กรองน้ำดื่ม PP Sediment Carbon คาร์บอน Resin เรซิ่น Post carbon โพสต์คาร์บอน UF ยูเอฟ RO อาร์โอ
อะไหล่เครื่องกรองน้ำ อะหลั่ยเครื่องกรองน้ำ กระบอกกรองน้ำ, ข้อต่อ 2 หุน, สายน้ำ 2 หุน
เครื่องทำน้ำเย็น-น้ำร้อน เครื่องทำน้ำเย็น ตู้น้ำดื่ม ตู้น้ำเย็น ตู้ทำน้ำเย็น Atlantis Puramun
ถังน้ำ ถังน้ำดื่ม PET ถังน้ำ PC 18.9 ลิตร 5 แกลลอน
ไส้กรองน้ำ อะไหล่ ตู้กดน้ำหยอดเหรียญ

เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ Panasonic

เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ Stiebel Eltron

Atlantis, แอตแลนตีส, ตู้กดน้ำ, เครื่องทำน้ำเย็น, ตู้กดน้ำดื่ม

Puramun, เพียวละมุนม ตู้กดน้ำ, ตู้กดน้ำดื่ม, เครื่องทำน้ำเย็น

Water Quality Association - WQA

Uni-Pure เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ Unipure

เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ TREATTON

เครื่องกรองน้ำ ไส้กรองน้ำ AQUATEK

เครื่องกรองน้ำ RO Colandas

HM Digital ปากกา, เครื่องวัดสารละลายในน้ำ, เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าและสารแขวนลอยในน้ำ, เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง, เครื่องวัดค่าทีดีเอส TDS


1. ความจำเป็นที่ต้องมี เครื่องกรองน้ำในบ้าน

องค์การอนามัยโลก ( WHO) ประมาณว่าบนโลกของเรานี้  ในทุกวันมีคนตายเนื่องจากเกี่ยวพันกับโรคที่ติดเชื้อมากับน้ำถึง 25,000 คน(Water Borne Disease) ต่อวัน  และในบางปีที่มีความแห้งแล้งอาจถึง  50,000 คนต่อวัน

จากสถิติโรคที่เกิดจากการติดเชื้อจากน้ำมีผู้ป่วยเป็นโรคท้องร่วงเนื่องจากน้ำจำนวน 88 รายจากผู้ป่วยทั้งหมด(ทั้งคนไข้นอกและคนไข้ใน) 100 ราย ( เท่ากับ 88 เปอร์เซ็นต์)ร้อยละ 25 ของเตียงในโรงพยาบาล เป็นคนป่วยเนื่องจากโรคที่เกิดจากการติดเชื้อจากน้ำซึ่งทั้งหมดเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมเราจึงต้องระวังอันตรายจากน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์  ทำไมเราถึงต้องเร่งหาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในราคายุติธรรม เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัว  ให้ปลอดภัยจากโรคที่มาจากน้ำ

เครื่องกรองน้ำ สำหรับใช้ทำให้ได้น้ำดื่มที่มีคุณภาพ   นับว่ามีความจำเป็นขึ้นทุกวัน  เพราะปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับน้ำดื่ม อาทิ เช่น เชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และโลหะหนักที่ปนเปื้อนมากับน้ำ  รวมทั้งมีความจำเป็นที่จะได้น้ำดื่มในอุดมคติ  คือ มีฤทธิ์เป็นด่างอ่อนๆ มีเกลือแร่ที่จำเป็น และมีโครงสร้างของน้ำขนาดเล็ก

การเลือกเครื่องกรองน้ำ ชนิดใดก็อยู่ที่จุดประสงค์ของการใช้ เพราะต่างก็มีคุณภาพดีคนละอย่าง มีสารต่างๆ กับวิธีการต่างๆ กันที่นำมาใช้กับเครื่องกรองน้ำ  ซึ่งเครื่องกรองน้ำทุกชนิดและทุกบริษัทก็มั่นใจในคุณภาพของตน  เราต้องเป็นผู้ตัดสินใจเลือก  เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว

เครื่องทำให้น้ำสะอาดนี้ คาดว่า ในครอบครัวชั้นกลางขึ้นไปทุกครอบครัวจะต้องมีเครื่องกรองน้ำอย่างน้อย  1 เครื่อง ไว้กรองน้ำดื่มใช้เองในบ้านภายใน 10 ปีข้างหน้านี้

ังนั้นการมีเครื่องกรองน้ำเพื่อทำน้ำดื่มในบ้านจึงเหมาะสม เพราะเรากรองน้ำด้วยตัวเราเอง  จึงมีความเชื่อมั่นและประหยัดในระยะยาว  สะดวกกว่าการซื้อน้ำขวดมาใช้ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว อย่ามัวคิดถึงความประหยัดจนกลายเป็นตระหนี่แต่อย่างเดียว  นักเศรษฐศาสตร์จะต้องเอาวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้กับราคาชีวิตของมนุษย์อย่างระมัดระวัง  มิฉะนั้นเราคงไม่ต้องไปรักษาคนแก่ที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเพราะเสียค่าใช้จ่ายสูง  ถ้าฟื้นมาก็ไม่สามารถสร้างรายได้อะไรให้กับสังคม  ถ้าใช้หลัก Cost  และ Benefit  คือต้นทุนและกำไรจะดูไม่คุ้มแน่  แต่สุขภาพที่ดีของท่านและชีวิตของคนที่ท่านรักไม่สามารถตีราคาเป็นเงิน


1. ความจำเป็นของเครื่องกรองน้ำ
2. ชนิดของเครื่องกรองน้ำ
3. ประโยชนฺ์ของไส้กรองชนิดต่างๆ
4. อายุการใช้งานของไส้กรอง
5. หลักการทำงานของไส้กรอง RO (Reverse Osmosis)
6. Chart การกรองสิ่งเจือปนชนิดต่างๆ

Copyright © 2010 - Green Water - Atlantis Technology (Thailand) Co.,Ltd. - All rights reserved.